lunes, 14 de diciembre de 2015

Disseny i Creació de Materials educatius

Per poder fer front a les noves necessitats educatives que han anat sorgint els darrers anys arran dels avenços tecnològics, es van crear diverses plataformes que permeten la creació de material didàctic interactiu, amb el que els alumnes poden posar en pràctica els seus coneixements sense haver de sentir-se avaluats. Aquests consisteixen en petites activitats que es porten a terme a l'ordinador, la tablet, etc. i que tenen la funció de reforçar allò que s'ha après a classe.

Per elaborar aquests recursos s'han de tenir en compte 5 factors: 
  • Que volem aconseguir, quin aprenentatge volem que adquireixin els alumnes.
  • Que material serà necessari i de quina manera.
  • Qui facilitarà aquest material als alumnes.
  • Com volem que ho aprenguin, metodologia.
  • Eines.
Actualment, i degut als grans avenços tecnologics, trobem una gran varietat de llocs web, aplicacions, etc, que permeten la creació de recursos educatius oberts (OER): 


Personalment, creiem que els OER són un bon mecanisme per fomentar l'aprenentatge en un punt en el que la tecnologia és part del nostre dia a dia i en què els alumnes són cada cop més "digitals".


No hay comentarios:

Publicar un comentario